§ 1 
Ved oprettelse af en annoncørprofil (butik) accepterer annoncøren de på denne side nævnte annoncørbetingelser.

§ 2 
Ved misligehold af annoncørbetingelser fra annoncørens side kan ShopSaver opsige samarbejdet med øjeblikkelig varsel. I dette tilfælde vil abonnementsbeløbet svarende til den resterende del af den betalte periode ikke blive tilbagebetalt.

§ 3 
Opsigelser af samarbejdet.

Annoncøren

  • Opsigelse af månedsabonnement er løbende måned plus 1 måned
  • Årsabonnement fortsætter automatisk med mindre den opsiges senest 30 dage inden udløb.
  • Opsigelse skal ske skriftligt og sendes til info@incentivemedia.net inden månedens udløb.
  • Annullering af Paypal aftale gælder ikke som opsigelse af Shopsaver aftalen.
  • Ved annullering tillader vi os at fjerne abonnentens butiksside, deeplinks, rabatkoder samt anden eksponering på vore medier.
  • Forudbetalt (årlige) abonnement refunderes ikke hvis abonnenten vælger at opsige inden abonnementets udløb.

Shopsaver

  • Shopsaver kan til enhver tid opsige aftalen med annoncøren uden grund. Dette kan ske med måneds varsel. Ved årligt abonnement refunderes max. 2 måneder af resterende abonnementsperiode.

§ 4 (ved performance aftaler) Annoncørens abonnement først træder i kraft den dato hvor annoncøren har implementeret tracking, denne er testet og godkendt

§ 5 (ved performance aftaler) Shopsaver benytter sig af branchestandarder hvad angår cookietid på registrering af salg. Cookietiden på et klikbaseret salg er således 30 dage.

§ 6 Mediepartnernes (herunder e-rabatkoder.dk og saver.seoghoer.dk) deltagelse i markedsføring for annoncøren bygger på et tillidsforhold mellem mediepartner og annoncør. En mediepartners ansøgning godkendes eller afvises på baggrund af de vilkår (betingelser, satser m.m.) der er gældende på ansøgningstidspunktet.

§ 7 (ved performance aftaler) 
Performance baseret afregning (CPA og CPC) sker igennem faktura den 1 i måneden med 8 dages betalingsfrist. Godkendelse af salg, klik, visning eller unikke besøgende, skal derfor godkendes senest den 20 i forgående måned.

§ 8  Alle satser skal af annoncøren angives eksklusiv moms. Shopsaver forbeholder retten til at ændre klik pris satser og minimum CPA med 1 måneds varsel.

§ 9 
(ved performance aftaler) Ved performancebaseret afregning er annoncøren forpligtet til at levere informationer fra eget system således at Shopsaver er i stand til at godtgøre mediepartnere med de for lead og salg aftalte beløb. Informationerne sendes via en simple implementeringskode som fremsendes af Shopsaver inden opstart af samarbejde. Annoncøren skal levere korrekte oplysninger og skal levere dem uden unødigt ophold.

§ 10 
(ved performance aftaler) Hvis en annoncør ved en fejl eller bevidst fjerner ovenstående implementeringskode fra annoncørens webshop eller website, så vil der blive foretaget en beregning på kompensation baseret på de seneste 14 dages korrekt målte statistik.

§ 11 
Shopsaver forbeholder sig retten til at afvise kampagner hvis de er stødende eller på anden vis ikke lever op til vore standarder.

§ 12 
Shopsaver og dets medier vil gøre alt for I samarbejde med annoncøren at skabe de bedst tænkelige resultater, men garanterer ikke performance I form af øget salg, SEO positioner eller trafik. Shopsaver hæfter ikke for nogen form for negative eller utilsigtet virkning kampagnerne matte have for annoncøren.

§ 13 Shopsaver vil tilføje annoncørens brand termer som negativ match i ppc kampagner. Skulle der ved en fejl alligevel opstå bedes annoncøren kontakte os hvorefter vi får rettet på fejlen indenfor 24 timer.

§ 14 Shopsaver forbeholder sig retten til at annoncere og rette på annoncørens butiksside/advertorial sider skulle dette være nødvendigt.

§ 15 Virksomheder der promoverer/udbyder spil, betting, casino o.lign. vil kun figurere under denne kategori.

Ved spørgsmål kontakt os på info@incentivemedia.net